13578149161357814750Dr Isaac Jamieson en Dr. Sirinath Jamieson zijn beide wetenschappers gespecialiseerd in onderwerpen als leefmilieu, bouwbiologie en elektromagnetische velden.

Zij hebben een interessant rapport geschreven welke ingaat op de redenen waarom voor zo'n 40% van de wereldbevolking een veel lagere EMV-norm wordt gehanteerd dan die wordt voorgeschreven door de ICNIRP.

De stralingsnormen die in Nederland worden gehanteerd zijn gebaseerd op de adviezen van de instantie ICNIRP.

Deze normen zijn gebaseerd op de aanname dat alleen een temperatuursverhoging opgewekt wordt door deze straling en dat alleen dit schadelijk kan zijn voor het menselijk lichaam. Echter houdt deze norm geen rekening met het opwekken van verstoringen in het biologische systeem welke ondertussen in (tien-) duizenden onderzoeken worden aangetoond. Biologische verstoringen die, vooral op lange termijn, de gezondheid fors kunnen ondermijnen.

De ontoereikendheid van de ICNIRP normen om de gezondheid voldoende te beschermen heeft in o.a. China,Rusland en India geleidt tot het hanteren van een veel lagere stralingsnorm.

 

Rapport: https://docs.google.com/file/d/0B1WYB3BT_ezbalhJei1nWTNNMkk/edit?pli=1

 

Wereldkaart met een overzicht van de, per land, gehanteerde norm:
http://www.gsma.com/publicpolicy/mobile-and-health/networks-map