alaraOp 29 januari 2015 is een brief gestuurd naar het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ondertekend door vele organisaties, artsen en andere belanghebbenden.

In deze brief wordt gepleit voor het hanteren van het ALARA-principe (as low as reasonably achievable) - zoals ook geadviseerd wordt door de Gezondheidsraad - met betrekking tot het zendvermogen van zendmasten, WiFi routers, etc.

 

Bron: http://www.stopumts.nl/doc.php/Reacties/9035/alara_principe_brief_naar_het_ministerie_van_infrastructuur_en_milieu_vervolg


Bij toepassing van dit principe zou een aanscherping van het huidige beleid nodig zijn. Tot dusver neemt de overheid geen maatregelen daartoe, hetgeen ten koste gaat van de gezondheid van de burgers. Daarbij wordt in de brief verwezen naar de circa één miljoen Nederlanders met onverklaarde lichamelijke klachten die veelal overeenkomen met die van elektrogevoelige personen, maar niet zoals in Zweden en Oostenrijk gediagnosticeerd worden op elektrogevoeligheid.


Initiatiefneemster voor het sturen van de brief is mevrouw Alja Hoeksema van de Partij voor Mens en Spirit. De brief is door vele organisaties (waaronder StopUMTS) en artsen mede ondertekend.


Deze brief is te vinden op: pdf/ALARA%202%20(openb).pdf

 

Voor de eerdere brief van november 2014, en het onbevredigende antwoord van het ministerie zie:

Reacties/8830/alara_principe%3B_brief_naar_de_ministeries_met_bedroevend_antwoord .