imagesDe, in zeer korte tijd, enorme toename van allerei soorten draadloze apparatuur heeft ondertussen geleid tot een enorme toename aan personen die serieuze gezondheidsklachten ontwikkelen. Vele personen wijten het ontstaan van deze klachten aan al deze zendapparatuur.

In deze video: "Wounded by Wireless" drie zeer aangrijpende ervaringsverhalen.

Het enorm toenemen van het aantal draadloze apparaten zoals smartphones, tablets en zo ook de toename van zendapparatuur als Wifi-routers en GSM/UMTS/4G- masten blijken ondertussen grote negatieve effecten te hebben op mens, dier en natuur.

De huidige veiligheidsnormen die voor deze apparatuur geldt blijkt in de praktijk een onvoldoende bescherming te bieden om de gezondheid te beschermen.

Ondanks dat er ondertussen (tien)-duizenden onderzoeken zijn die schadelijke effecten aantonen, beroepen de meeste nationale overheden zich nog steeds op deze gedateerde veiligheidsnorm. Hierbij worden door deze overheden ook de vele adviezen genegeerd om het gebruik van deze apparatuur drastisch in te perken.

 

Dit afwachtende beleid heeft er toe geleid dat er ondertussen vele mensen wereldwijd de schadelijke uitwerking aan den lijve ondervinden. Wat er veelal toe geleidt heeft dat er al vele personen zijn die door de grote gezondheidsklachten hun baan zijn kwijtgeraakt, hun huis moesten ontvluchten, relaties zijn verbroken en er noodgedwongen stralingsarm onderdak moest worden gezocht.

Het krijgen van gezondheidsklachten en het vinden van de relatie met deze draadloze apparatuur is voor velen een zoektocht geweest van soms meerdere jaren. Velen hebben jarenlang grote gezondheidsproblemen gehad en uitgebreid het medische circuit doorlopen. Hier werd meestal geen duidelijke oorzaak gevonden van de gezondheidsklachten.

Echter toen de link werd gelegd met alle draadloze apparatuur blijkt dat bij het uitschakelen van deze apparatuur of het ver verwijderd blijven hiervan de gezondheidsklachten drastisch verminderd werden. Elke keer als zij zich weer in de dichte nabijheid van deze apparatuur bevonden kwamen al de klachten weer terug.

De

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ivx8iNMLkDY