channel 1Op de nationale Israelische TV-zender Channel 1 is onlangs een 17-minuten documentaire uitgezonden. 

Hierin wordt ingegaan op de mogelijke gevaren die Wi-Fi, smartphones en zendmasten kunnen hebben op de gezondheid. Met speciale aandacht voor Wi-Fi op scholen.

 

 

 

In de documentaire wordt ook ingegaan op de adviezen die door de Israelische overheid worden gegeven aangaande het Wifi gebruik in scholen.

De Israelische overheid geeft in haar adviezen aan de voorkeur te geven aan bedrade internetsystemen, in plaats van draadloze / wifi systemen.

Echter blijkt in de praktijk dat het merendeel van de onderwijsinstellingen draadloze netwerken hebben aangelegd. Een gebrek van kennis van de overheidsadviezen, geen controle van de scholen door de overheid en het stilzwijgend toestaan van deze overheid zijn hier debet aan.

 

 

Deze documentaire heeft Engelse ondertiteling, deze kan ingeschakeld worden door bij het Youtube-scherm, rechtsonder bij 'Instellingen' de ondertiteling Engels te selecteren.

https://www.youtube.com/watch?v=wjk5VSrAySw

http://www.youtube.com/watch?v=wjk5VSrAySw

 

Zie ook: http://www.odwyerpr.com/story/public/6459/2016-03-07/israeli-tv-warns-wi-fi-dangers-schools.html