GBM.Ho .2014In een nieuwsbericht van Microwave News (31 mei 2016) wordt ingegaan op de hersentumor- statistieken in Nederland.

In de periode 1989-2010 zijn de aantallen gevallen van glioblastoma:  verdubbeld.

Een duidelijke stijging van glioblastoma tumoren wordt ook gezien in de recente studie van de National Toxicology Program

 

 

Naast de recent uitgekomen bevindingen van het National Toxicology Program zijn er reeds diverse onderzoeken gepubliceerd die een stijging signaleren van de incidentie van de hersentumor glioblastoma / glioma in relatie tot het mobiele telefoon gebruik.

 

* Stijging incidentie glioma:

- Zie onder meer de Interphone-studie.

- Ook een studie uit 2011 van Australisch neurochirurg Vini Khurana vond een jaarlijkse stijging van 2,5% in het voorkomen van glioma's in de periode 2000-2006 en een nog hogere stijging in de periode 2006-2008.

- Een studie van Zada et al. uit 2012 vond eveneens een duidelijk stijging in glioma's.

- Ook het California Cancer Registry rapporteert toegenomen glioma'sin de drie meest stralingsgevoelige delen van de hersenen.

- De kwalificatie van het IARC 2B- Mogelijk kankerverwekkend is mede gebaseerd op de geziene stijging in diverese onderzoeken van de incidentie van glioma

 

(Bron: http://www.beperkdestraling.org/1215-baanbrekend-onderzoek-amerikaanse-overheid-bevestigt-kankerrisico-door-gsm-2)

 

 

Interpretatie / manipulatie van cijfers hersentumoren

Waar diverse studies een link zien tussen mobiele telefoongebruik en het onstaan van de hersentumor glioma richten veel studies zich ook op het totaal aantal van hersentumoren. De conclusie is vaak dat het aantal hersentumoren niet of nauwelijks is gestegen.

Het totaal aantal hersentumoren lijkt inderdaad in veel studies vrij stabiel te zijn. Maar als men deze cijfers wat beter analyseerd blijkt dat bij veel typen hersentumoren een licht dalende trend te zien is.

Op deze algemeen dalende trend staat dus haaks de stijging van o.a. glioma. Waar dus lijkt dat bij veel studies de incidentie van hersentumoren niet of nauwelijks is gestegen is er veelal wel een duidelijke stijging te zien van de, met het mobiele telefoongebruik gerelateerde, incidentie van glioma.

 

(Hierbij opmerkend dat het onstaan van hersentumoren bij het gebruik van de mobiele telefoon eén van de lange termijn effecten is. Waar er diverse duidelijke aanwijzingen zijn dat het mobiele telefoongebruik kan leiden tot korte termijn effecten als: vertraagde hersenactiviteit, verminderd geheugen, concentratie en denkvermogen,aantasting hersengolven, beschadiging van DNA.)

 

Meer over de incidentie van glioblastoma in Nederland is te lezen op Microwave News:
http://microwavenews.com/news-center/ntp-and-brain-tumor-rates