cbcHet TV onderzoeksprogramma "Marketplace" van de Canadese zender CBC onderzoekt de effecten van het gebruik van de mobiele telefoon op de gezondheid.

In het programma wordt aangetoond dat als de mobiele telefoon tegen het oor, of tegen het lichaam wordt gehouden de veiligheidsnormen worden overschreden.

 

 

Elke mobiele telefoon moet voldoen aan een bepaalde veiligheidsnorm genaamd SAR (Specific Absorption Rate). Hierin wordt bepaald in welke mate het lichaam de straling van de mobiele telefoon absorbeert.

Deze SAR-meting wordt gedaan middels het meten van de temperatuur binnenin een met water gevuld model van een volwassen mens. Als de temperatuursstijging binnen de gestelde SAR-grenzen blijft wordt het toestel veilig bevonden.

Opvallend is dat bij nagenoeg alle mobiele telefoons de metingen niet worden gedaan met het toestel tegen het oor / lichaam maar met het toestel op enige afstand vanaf het meetlichaam.

Zoals bijvoorbeeld bij vele Samsung-modellen wordt bij deze veiligheidsmeting het toestel op 15mm afstand van het meetlichaamgetest, en bijvoorbeeld bij vele Iphone modellen wordt deze SAR-meting gedaan met het toestel op 25mm van het meetlichaam.

In deze reportage wordt aangetoond dat: als het toestel getest wordt tegen het meetlichaam de SAR-veiligheidsnormen worden overschreden.

 

Bij bijna alle mobiele telefoons is dus de gebruiksaanwijzing om het toestel niet tegen het lichaam te gebruiken maar op enige afstand van het lichaam om mogelijke schadelijke gezondheidseffecten te voorkomen.

Deze afstandsnormen worden vermeldt in de handleidingen geleverd bij de mobiele telefoons. Echter zijn zij heel lastig te vinden en hierdoor zijn deze nagenoeg niet bekend bij miljoenen gebruikers.

Kort verslag van deze uitzending: https://ehtrust.org/cell-phone-radiation-violates-safety-limits-cbc-investigation/

http://www.youtube.com/watch?v=Wm69ik_Qdb8