birdsVele 'wildlife' experts hebben de laatste jaren de noodklok geluid over een drastische afname van het aantal Vogels en Insecten

Kan de exponentiele toename van EM-velden een belangrijke oorzaak zijn van deze drastische afname?
De grootschalige ontwikkeling van mobiele communicatie heeft geleid tot een grote toename van het aantal telecom-zendmasten.
Het blootstellingsniveau aan Radiofrequente Velden is daardoor exponentieel toegenomen, mede veroorzaakt door de snelle opvolging van nieuwe en snellere zendtechnieken als 3G, 4G.

Naast mogelijke effecten op de mens kan deze blootstelling aan EMV mogelijkerwijs effecten hebben op de flora en fauna.
Enkele honderden onderzoeken geven een beeld dat schadelijke effecten op de flora en fauna zeker geloofwaardig zijn.
Electromagnetic radiation from power lines and phone masts poses 'credible' threat to wildlife.

Electromagnetic radiation from power lines, wi-fi, phone masts and broadcast transmitters poses a ‘credible’ threat to wildlife, a new report suggests, as environmentalists warned the 5G roll out could cause greater harm.

An analysis of 97 studies by the EU-funded review body EKLIPSE concluded that radiation is a potential risk to insect and bird orientation and plant health.

https://www.telegraph.co.uk/science/2018/05/17/electromagnetic-radiation-power-lines-phone-masts-poses-credible/

EKLIPS- rapport:
http://www.eklipse-mechanism.eu/documents/15803/0/EMR-KnowledgeOverviewReport_FINAL_27042018.pdf/1326791c-f39f-453c-8115-0d1c9d0ec942153 peer-viewed studies or articles reporting significant effects from EMF exposures on wildlife.

http://www.emfresearch.com/emf-wildlife/
Het RIVM heeft in 2013 een uitgebreid onderzoek gefinancierd over de effecten van EMV op de ecologie (flora en fauna).

Hierin zijn 113 onderzoeken bekeken die voldeden aan strenge onderzoeks-criteria.

Conclusie was dat ongeveer 2/3 van de onderzoeken significante negatieve effecten constateerde.
50% van de dierenstudies en
75% van de plantenstudies.

Effecten die zich al bij zeer lage niveaus manifesteren. De grootste effecten zijn gevonden op de ontwikkeling en reproductie van vogels en insecten.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412012002334

 


Published Research on the Adverse Effect of Wireless Technology and Electromagnetic Radiation on Bees

Electromagnetic fields from powerlines, cell phones, cell towers and wireless has been shown to negatively impact birds, bees, wildlife and our environment in numerous peer reviewed research studies. Specifically, electromagnetic radiation has been found to alter bee behavior, produce biochemical changes and impact bee reproduction.
....


https://ehtrust.org/published-research-adverse-effect-wireless-technology-electromagnetic-radiation-bees/Botanist Report Links The Pulsed Microwave Radiation Emissions of Wireless Networks To The Disappearance and Exodus of Song Birds, Bats and Insects in Mt. Nardi

A report to UNESCO by botanist Mark Broomhall details the association between increasing amounts of electromagnetic radiation and species disappearance and exodus from the Mt. Nardi area of the Nightcap National Park World Heritage Area during a 15-year period (2000-2015.)

Mt. Nardi has a tower complex, an installation of wireless antennas, that has steadily increased the electromagnetic emissions in the areas as new antennas were added over the years. The report contains a timeline of the activation of new antennas and documents the endangered birds, bats and plants that have decreased in the area. In addition, he states that from the year 2000, flying insects have been noticeably diminishing.

He estimates that 70 to 90% of the wildlife has become rare or has disappeared from the Nightcap National Park within a 2-3 km radius of the Mt. Nardi tower complex and summarized that concrete data shows:

- 3 bat species once common have become rare or gone
- 11 threatened and endangered bird species are gone
- 11 migratory bird species are gone
- 86 bird species are demonstrating unnatural behaviours
- 66 once common bird species are now rare or gone


https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Mt-Nardi-Wildlife-Report-to-UNESCO-FINAL.pdfReview van het United States Department of the Interior

There is a growing level of anecdotal evidence linking effects of non-thermal, non-ionizing electromagnetic radiation from communication towers on nesting and roosting wild birds  and other wildlife in the U.S

https://www.ntia.doc.gov/files/ntia/us_doi_comments.pdf
Electromagnetic pollution from phone masts. Effects on wildlife -Alfonso Balmori


https://pdfs.semanticscholar.org/4089/f82b87f3513ae3c46cf93834abfbd45fca7b.pdf