riskmanagmentDhr. Steven Weller (Bachelor of Science degree in biochemistry and microbiology) heeft een uitgebreide Risico-analyse gepubliceerd over de gezondheidsrisico's van Radiofrequente Velden (straling).

Het ontstaan van gezondheidsrisico's zijn volgen Weller zeer wel aannemelijk en en de hieraan gepaarde economische kosten kunnen de economische winsten van de draadloze technologie mogelijkerwijs gaan overstijgen.
In het kort: De problemen rondom de riscico van RF-velden:


Geen kennis van gevaar draadloze technologie bij de bevolking
-  Lack of public awareness of real risks – wireless devices are assumed to be completely safe


Geen actieve houding en negeren van wetenschappelijke (negatieve) onderzoeken door Gezondheids autoriteiten

-  Bio-Effects routinely found in well conducted studies are not being addressed by health bodies for their potential to cause harm
-  Mantra: "no established evidence of harm" is used to give public false sense of security


Potentiele risico's aangetoond in wetenschappelijke onderzoek zeer wel aanwezig.

            
A known cause of disease     
          
May have a role in disease       Screenshot 2018-07-26 Research Needs - radiofrequency-electromagnetic-research-needs-public-version pdf


PDF-Document van deze Risico-Analyse:
https://betweenrockandhardplace.files.wordpress.com/2018/06/risk-management-presentation-public.pdf


Lees verder op:
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2018/06/10/guest-blog-from-steve-weller-australia/