investigate europeInvestigate Europe heeft een overzicht gemaakt van de commissieleden van de, wereldwijd, belangrijkste Veiligheidsnormen- bepalende authoriteiten.

Hieruit blijkt dat diverse leden zititng hebben in meerdere commissies en er dus een hechte groep is die een belangrijke rol hebben in de bepaling van de veiligheidsnormen.[Mrt 2019]


De belangrijkste Normen bepalende instanties zijn:
ICNIRP - Wereldwijd de meest gevolgde veiligheidsnorm
SCENHIR- Adviesgroep van de Europese Unie
AGNIR - Adviesgroep van de Public Health England (PHE )
WHO EMF - Adviesorgaan over EMF van de Wereldgezondheidsorganisatie

Investigate Europe heeft een overzicht gemaakt van 15 personen die zitting hebben in meerdere van deze instanties.


Een opvallende naam in dit overzicht is de Nederlander: Eric van Rongen
Naast voorzitter van ICNIRP en core member van het WHO-EMF project is Eric van Rongen staff member bij de Nederlandse Gezondheidsraad.
Zie ook ons eerder artikel over van Rongen:
http://www.wirelessinfo.nl/nieuws/eigen-nieuws/276-hoofdrolspelers-in-het-veiligheidsvraagstuk-emv-1-eric-van-rongen

Er is veel kritiek geuit op met name de instantie ICNIRP.
De instantie heeft een gesloten karakter, leden worden niet gekozen maar worden door andere leden aangesteld. Diverse leden hebben een schijn van belangverstrengeling en velen hebben in het verleden geparticipeerd in diverse (geen effect ) onderzoeken.

Een voorbeeld hiervan is te lezen in het artikel :
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2018/02/anders-ahlbom-and-maria-feychting-mislead-about-research-on-health-effects-from-electromagnetic-fields-in-new-report/

https://www.orsaa.org/latest-news/is-icnirp-a-closed-club


Het artikel van Investigate Europe is te vinden op:

https://www.investigate-europe.eu/publications/how-much-is-safe/