bioinitiativeHet eerste Bioinitiative Report, gepubliceerd in 2012,  biedt een overzicht van wetenschappelijke onderzoeken waarbij gezondheidseffecten door RF-straling zijn onderzocht. Hierbij is vooral gekeken naar de biologische effecten die RF-straling kan opwekken.

De toen gepubliceerde resultaten gaven een beeld weer dat in zo'n 2/3 van deze onderzoeken (schadelijke) biologische effecten werden aangetoond. In de 2019 update is te zien dat nu, in verreweg het overgrote deel (>90%) van de onderzoeken,  biologische effecten van RF-straling worden gezien.[Jul 2019]De discussie rondom de veiligheid van Radiofrequente Velden (straling) is in het kort samen te vatten:

- De veiligheidsnormen die door de meeste Westerse landen worden gehanteerd zijn de waarden die geadviseerd worden door de instantie ICNIRP
- De ICNIRP is een commisie van zo'n 12 leden die normen adviseerd welke gebaseerd zijn op enkel: het opwarmende (thermische) effect welk deze RF-velden veroorzaakt
- Als dit opwarmende effecten binnen bepaalde grenzen blijft wordt deze veilig bevonden.

- Uit het overgrote deel van de onderzoeken blijkt dat er diverse biologische effecten ontstaan door blootsteling aan RF-velden, die vallen binnen deze thermische veiligheidsnormen.
- Vele biologische effecten kunnen, vooral bij langdurige blootstelling,  vele negatieve en onwenselijke effecten hebben op de gezondheid.
- Volgens vele wetenschappers / onderzoekers (enkele 1000-en) is het overduidelijk dat deze biologische effecten ontstaan en dat deze grote uitwerkingen kunnen hebben op het welbevinden en de gezondheid van de mens.
- Deze wetenschappers vinden de huidige ICNIRP-normen ontoereikend om de gezondheidsveiligheid te beschermen en roepen op om deze normen aan te passen en raden het gebruik van diverse draadloze toepassingen/apparatuur af.


Het BIoinitiative Report geeft een duidelijk overzicht van resultaten gezien in de vele biologische onderzoeken die zijn gepubliceerd.

Lees meer over de update van dit Bioinitiative Report op:
bioinitiative.org/updated-research-summaries/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Many new scientific studies have been published since the 2017 update. As a result, several of the Research Summaries by Dr. Lai are updated in 2019. They are the abstract collections for neurological effects of ELF-EMF and RFR; and for free radical (oxidative damage) effects from ELF-EMF, static fields and RFR. Corresponding graphics on “Effect vs No Effect” are also brought current for these new 2019 abstract collections.

2019 Updated Research Summaries (May, 2019)

These new and updated Research Summaries include downloadable files on Free Radicals (oxidative damage) from ELF-EMF, static field and RFR exposures; and updated neurological effects of ELF-EMF and RFR. These are invaluable resources that can are searchable by key words. They identify the relevant peer-reviewed, published literature that reports on biological effects of non-ionizing radiation (ELF-EMF and RFR, and static field studies).

New graphics bring current the comparison of studies reporting “Effect vs No Effect” provide a quick look at the number of overall studies, the number and percentage showing “Effect” and the number and percent showing “No Effect”.
Clearly the trend continues that the great majority of studies report effects of low-intensity exposures to both ELF-EMF and RFR, and a small percentage of published studies report that no effects are seen.

The new 2019 summaries and graphics which have been updated include:

. ELF-EMF and Static Field Free Radical (Oxidative Effects) Abstracts
bioinitiative.org/wp-content/uploads/2019/05/Static-Field-and-ELF-EMF-Free-Radical-Oxidative-effects-2019.docx
… (229 studies, 203 (89%) E, 26(11%) NE)

. RFR Free Radical (Oxidative ) Abstracts
bioinitiative.org/wp-content/uploads/2019/05/RF-Free-Radical-oxidative-effect-2019.docx
… (225 studies, 203 (89%) E, 26(11%) NE)

. Graphic Percent Comparison Showing “Effect vs No Effect” on Genotoxic Effects
bioinitiative.org/wp-content/uploads/2019/05/Lai-Geno-Percent-Graphic-2019.pdf

. ELF-EMF Neurological Effects abstracts
bioinitiative.org/wp-content/uploads/2019/05/EMF-neurological-effects.docx
… (131 studies, 117 (89%) E, 14 (11%) NE)

. RFR Neurological Effects abstracts
bioinitiative.org/wp-content/uploads/2019/05/EMF-neurological-effects.docx
… (305 studies, 222 (72%) E, 83 (28%) NE)

. Graphic Percent Comparison Showing “Effect vs No Effect” on Neurological Effects
bioinitiative.org/wp-content/uploads/2019/05/Lai-Neuro-Percent-Graphic-2019.pdf .