De Tweede Kamer heeft de Gezondheidsraad om advies gevraagd over het onderwerp 5G en gezondheid.

De raad kan geen antwoord geven op de vraag of blootstelling aan 5G-frequenties daadwerkelijk gezondheidsrisico’s oplevert.


[Sep 2020]Enkele gedeeltes uit dit advies:


...5G heeft een grotere capaciteit en biedt snellere gegevensoverdracht dan eerdere generaties mobiele telecommunicatie. Maar in de samenleving zijn ook zorgen over de mogelijke invloed van 5G op de gezondheid. Daarom heeft de Tweede Kamer de Gezondheidsraad om advies gevraagd.


De raad kan geen antwoord geven op de vraag of blootstelling aan 5G-frequenties daadwerkelijk gezondheidsrisico’s oplevert. Dat komt doordat niet bekend is bij welke mate van blootstelling effecten kunnen optreden en ook niet hoe hoog de blootstelling van mensen zal zijn na ingebruikname van de 5G-systemen. De raad is daarom nagegaan of er aanwijzingen zijn dat elektromagnetische velden met de beoogde 5G-frequenties de potentie hebben om de gezondheid te schaden.......Het beschikbare wetenschappelijke onderzoek laat zien dat een verband tussen 5G en ziekten niet is aangetoond en ook niet waarschijnlijk is. Tegelijk valt het ook wetenschappelijk niet uit te sluiten dat er een verband is met kanker, vruchtbaarheid bij mannen, zwangerschapsuitkomsten en geboorteafwijkingen. De Gezondheidsraad adviseert daarom om de blootstelling zorgvuldig te monitoren. Ook adviseert de raad om de blootstelling zo laag te houden als redelijkerwijs mogelijk is.....Dit advies van de Gezondheidsraad is te vinden op:

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid