olle johanssonOlle Johansson is ee'n van de vooraanstaande experts op het gebied van Elektromagnetische Velden. Al jarenlang spreekt hij zich uit over de gevaren die EMV kunnen hebben voor de gezondheid.

Echter wordt het uitvoeren van zijn werkzaamheden, de laatste jaren, almeer tegengewerkt door zijn superieuren.

13578149161357814750Dr Isaac Jamieson en Dr. Sirinath Jamieson zijn beide wetenschappers gespecialiseerd in onderwerpen als leefmilieu, bouwbiologie en elektromagnetische velden.

Zij hebben een interessant rapport geschreven welke ingaat op de redenen waarom voor zo'n 40% van de wereldbevolking een veel lagere EMV-norm wordt gehanteerd dan die wordt voorgeschreven door de ICNIRP.

thRondom Elektromagnetische Velden en Gezondheid gaat de discussie met name over het wel of niet ontstaan van biologische effecten in het menselijk/dierlijk lichaam. De officiele stralingsnormen gaan alleen uit van een opwarmend (thermisch) effect en laten deze biologische effecten buiten beschouwing.  

Echter was in 1975 al overduidelijk dat (schadelijke) biologische effecten optreden bij blootstelling aan EMV.

wifi freeIn juni dit jaar liet de stad Gent weten wifi te zullen bannen uit crèches en basisscholen. Ook in Leuven gaan er nu stemmen om voor een dergelijke maatregel.

De reden hiervoor is om mogelijke gezondheidsrisico's voor kinderen uit te sluiten.

cdcDe U.S. overheidsinstelling CDC  (Centers for Disease Control and Prevention) heeft op haar website een update gemaakt van het onderwerp de "mobiele telefoon".

In de nieuw geplaatste informatie wordt o.a. ingegaan op de IARC- kwalificatie van RF-straling als "mogelijk kankerverwekkend". Het CDC geeft aan: "Net als vele organisaties wereldwijd, adviseren wij terughoudend te zijn met het mobiele telefoongebruik".

Go to top