thRondom Elektromagnetische Velden en Gezondheid gaat de discussie met name over het wel of niet ontstaan van biologische effecten in het menselijk/dierlijk lichaam. De officiele stralingsnormen gaan alleen uit van een opwarmend (thermisch) effect en laten deze biologische effecten buiten beschouwing.  

Echter was in 1975 al overduidelijk dat (schadelijke) biologische effecten optreden bij blootstelling aan EMV.

wifi freeIn juni dit jaar liet de stad Gent weten wifi te zullen bannen uit crèches en basisscholen. Ook in Leuven gaan er nu stemmen om voor een dergelijke maatregel.

De reden hiervoor is om mogelijke gezondheidsrisico's voor kinderen uit te sluiten.

cdcDe U.S. overheidsinstelling CDC  (Centers for Disease Control and Prevention) heeft op haar website een update gemaakt van het onderwerp de "mobiele telefoon".

In de nieuw geplaatste informatie wordt o.a. ingegaan op de IARC- kwalificatie van RF-straling als "mogelijk kankerverwekkend". Het CDC geeft aan: "Net als vele organisaties wereldwijd, adviseren wij terughoudend te zijn met het mobiele telefoongebruik".

zendmast NLDe halsstarrige houding van de Nederlandse overheid om te erkennen dat Elektro-Magnetische Velden (EMV) ook maar enige schadelijkheid voor de gezondheid kan opleveren is aanleiding geweest voor het presenteren van het onderstaande artikel.

Dit artikel is een gezamenlijke productie van Leendert Vriens (StopUMTS), Jan van Gils (Nationaal Platform Stralingsrisico's) en Michiel Haas (NIBE)

telstraHet grootste Australische telecombedrijf 'Telstra' heeft hun klanten een bericht gestuurd met betrekking tot het verstandig gebruik van de mobiele telefoon.

In het bericht worden diverse adviezen gegeven om de blootstelling aan de elektromagnetische energie van de telefoons te reduceren.  

Go to top