mpallProfessor Martin Pall, is een top biochemist werkzaam op de Washington State University. Hij heeft zich al jarenlang gericht op het onderzoek naar biologische uitwerkingen van Elektromagnetische Velden (EMV) op het menselijk lichaam.

In zijn onlangs verschenen onderzoeksrapport geeft Prof. Pall een overzicht van gezondheidseffecten die consistent in de vele studies naar voren komen. Ook wordt aangegeven wat het waarschijnlijke biologische werkingsmechanisme is welke al deze effecten kan verklaren. 

thermal-effectIn een recent uitgekomen Frans onderzoeksrapport is bevestigd dat er een relatie is te vinden tussen het mobiele telefoongebruik en het ontstaan van bepaalde typen hersentumoren.

Vooral bij de zwaardere gebruikers is een duidelijk verhoogd risico geconstateerd. In deze categorie vallen de gebruikers die de mobiele telefoon, per dag, gemiddeld een half uur of meer gebruiken.

tsIn deze interessante videoreportage wordt een kort overzicht gegeven over de schadelijke uitwerkingen die mobiele telefoons kunnen hebben op de gezondheid.

Zo worden door de geinterviewde personen het ontstaan van o.a. hersentumoren en borstumoren toegeschreven aan het mobiele telefoongebruik.

kpemvHet Kennisplatform EMV heeft april/mei 2014 enkele nieuwe informatie videos op op hun website geplaatst.

Hier is recent ook een video geplaatst van Michiel Haas welke behoort tot de Klankbordgroep van het Kennisplatform

kpemvHet Kennisplatform EMV heeft op 28 april 2014 een nieuw bericht geplaatst op hun website.

Dit bericht gaat in op de wetenschappelijke onzekerheid die er heerst rondom het onderwerp elektromagnetische velden en geeft aan hoe mensen met risico's kunnen omgaan. Op de website zijn enkele videos over dit onderwerp toegevoegd.

Go to top