kpemvHet Kennisplatform EMV heeft april/mei 2014 enkele nieuwe informatie videos op op hun website geplaatst.

Hier is recent ook een video geplaatst van Michiel Haas welke behoort tot de Klankbordgroep van het Kennisplatform

kpemvHet Kennisplatform EMV heeft op 28 april 2014 een nieuw bericht geplaatst op hun website.

Dit bericht gaat in op de wetenschappelijke onzekerheid die er heerst rondom het onderwerp elektromagnetische velden en geeft aan hoe mensen met risico's kunnen omgaan. Op de website zijn enkele videos over dit onderwerp toegevoegd.

bio-init-logo-large-layered-blue2De BioInitiative Working Group geeft aan, in zijn update 2012-2014, dat er groeiende bewijzen zijn voor het onstaan van gezondheidsrisico's door draadloze technologieen.

De werkgroep pleit, net als in 2008 en 2012, voor onmiddelijk preventieve acties om de blootstelling aan draadloze technologieen te verminderen.

kpemvHet Kennisplatform EMV & Gezondheid heeft onlangs een video gepubliceerd met het onderwerp: "Mobiele telefoon: Afstand houden?"

Hierin wordt geadviseerd om de mobiele telefoon niet tegen het lichaam te dragen omdat hierbij de veiligheidsnormen kunnen worden overschreden. Het is beter voldoende afstand te houden, vooral als de telefoon een constante open verbinding heeft met bijv. internet of netwerkapparatuur.

blaadjesLynne Wycherley geeft in haar artikel een kort overzicht van wetenschappelijke bevindingen en zienswijzen met betrekking tot de impact van de draadloze communicatie op mens en natuur.

De titel 'beschadigt je smartphone jouw gezondheid?' kan zij uit eigen ervaring en ondersteund met vele wetenschappelijke publicaties duidelijk onderbouwen. 

Go to top