aa2Typerend verhaal van een vrouw die in zeer korte tijd elektrogevoelig is geworden voor draadloze apparatuur. Na jarenlang gewoont en gewerkt te hebben in Amsterdam was zij genoodzaakt te vluchten naar de Brabantse bossen.

De Wifi op haar werk, en de (4G)-zendmasten tegenover haar huis waren voor haar niet meer te verdragen. 

rip3De draadloze revolutie heeft in een zeer korte tijd geleid tot een miljardenindustrie met een ongekend aantal nieuwe producten en systemen. Door totaal ontoereikende en achterhaalde veiligheidsnormen kunnen deze draadloze producten in de praktijk leiden tot een ernstige ontregeling van het biologische systeem van het menselijk lichaam.

Een groeiend aantal personen ervaart grote gezondheidsklachten waarvan enkelen zo gevoelig zijn geworden dat het leven een regelrechte foltering is geworden. Deze jarenlange foltering is voor, nu al, meerdere personen aanleiding geworden om zelfstandig uit het leven te stappen.

media xll 6511453Vanaf 1 maart 2014 is in Belgie een nieuwe wet van kracht welke preventieve maatregelen treft om, vooral kinderen, te beschermen tegen de mogelijk schadelijke gevolgen van elektromagnetische velden.

Deze wet verbied o.a. de verkoop van kinder-GSM's bedoeld voor kinderen onder de 7 jaar.

wifi1Een nieuwe folder is uitgekomen met gedetailleerde informatie over de vele nadelen van het gebruik van WiFi op school.

In deze folder worden diverse aanbevelingen gedaan zoals het advies om in scholen bedrade netwerken te gebruiken.

th123In een uitstekende column van Alex Richards wordt ingegaan op de explosieve groei van gezondheidsproblemen vooral in de laatste paar decennia.

Mogelijke oorzaak wordt genoemd de grootschalige introductie van draadloze technologieen en de hierdoor ontstane elektrosmog.

Go to top