wifi1Een nieuwe folder is uitgekomen met gedetailleerde informatie over de vele nadelen van het gebruik van WiFi op school.

In deze folder worden diverse aanbevelingen gedaan zoals het advies om in scholen bedrade netwerken te gebruiken.

th123In een uitstekende column van Alex Richards wordt ingegaan op de explosieve groei van gezondheidsproblemen vooral in de laatste paar decennia.

Mogelijke oorzaak wordt genoemd de grootschalige introductie van draadloze technologieen en de hierdoor ontstane elektrosmog.

logo vivosanoEr is bij de Europese Ombudsman een klacht ingediend door Vivo Sano (een verbond van gezondheids-, milieu-, burger- en beroepsorganisaties uit o.a. Spanje en Oostenrijk)

De aanklacht is gericht aan de Europese Commisie die, volgens Vivo Sano, verantwoorderlijk is voor het wanbeleid wat wordt gevoerd inzake de bescherming van burgers en milieu voor elektrosmog.

Clegg-3-450x254Frank Clegg, oud President van Microsoft Canada, is nu actief in een non-profit organisatie C4ST (Canadians for Safe Technologies).

Middels deze organisatie probeert Clegg aandacht te vragen voor de gezondheidsgevaren die toegeschreven worden aan diverse soorten communicatie apparatuur zoals de smartphone, wifi, dect en zendmasten.

assemble nationalIn Frankrijk is een wet aangenomen door de Assemblee Nationale ter beperking van de radiofrequente stralingsbelasting. Zo wordt o.a. reclame maken voor tablets voor kinderen onder de 14 jaar verboden.

Ook staat in deze wet de verplichting van de regering om stralingsarme 'witte zones' te creëren voor extreem elektrogevoelige personen (EHS)

Go to top