Home
Zoeken
Professor en onderzoeker Paul Héroux, Ph.D., van de University of Montreal geeft een duidelijk beeld van de wetenschappelijke status van de effecten van EM-velden op de gezondheid. In dit interview door ...
28 juni 2018
... brief naar een plaatselijke gemeente. Deze brief geeft een goed overzicht van de problemen die spelen. De insteek van deze brief is het aangeven van gezondheidsproblemen door een dichtbij geplaatste ...
27 maart 2018
... de leraar zelf geeft hier een af en toe hoge piekblootstellingen. *  Duidelijk is te zien is dat het gemiddelde blootstelingsniveau in de 2e grafiek in de buurt komt van het aanbevolen ...
08 maart 2018
De overheid van Californie geeft haar inwoners tips om de blootstelling aan EM-velden te verminderen. Dr Karen Smith (California Department of Public Health Director) geeft hierbij aan: “Our response ...
05 januari 2018
... dat veel van de genoemde onderzoeken met proefdieren zijn gedaan en niet met mensen, geeft het wat ons betreft wel aan de waarschijnlijkheid groot is dat straling wel degelijk slecht voor ons kan zijn. ...
14 september 2017
... geen verantwoording nemen voor de veiligheid van haar eigen producten. - De industrie geeft aan dat ze zich simpelweg houden aan de door de overheid opgelegd normen die volgens deze overheid veilige normen ...
23 mei 2017
... Israel en in de V.S (de staat Maryland) soortgelijke wetten aangenomen of in de maak.   --  De Cyprus Minister of Education and Culture geeft schooldirecteuren het dringende advies geen ...
08 maart 2017
... en de mogelijke gezondheidseffecten is te lezen in onderstaand document. Alhoewel dit document in 2014 is opgemaakt geeft dit document de belangrijkste punten weer. Zo ook de gemiddelde stralingsniveaus ...
21 februari 2017
In de "Graadmeter" van de Gezondheidsraad wordt aandacht gegeven aan het onderwerp: Mobiel bellen en kanker. Alhoewel de Gezondheidsraad via eerdere publicaties aangeeft dat een link onwaarschijnlijk ...
13 juli 2016
...  Vaak worden deze studies genoemd als zijnde bewijs dat mobiele telefoongebruik veilig is. Echter geeft dit niet een geheel juist beeld van de status van wetenschappelijke bevindingen van de uitwerking ...
23 mei 2016
11. Documentaire op Israelische TV
(Van andere media)
... het Wifi gebruik in scholen. De Israelische overheid geeft in haar adviezen aan de voorkeur te geven aan bedrade internetsystemen, in plaats van draadloze / wifi systemen. Echter blijkt in de praktijk ...
08 maart 2016
12. ES-UK nieuwsbrief
(Van andere media)
... had told the government hand-held mobile devices might cause health hazards, but not the base stations of mobile towers." (Business Standard, 14th December 2013). Repacholi geeft dus aan dat de mobiele ...
10 januari 2016
... personen ervaren soortgelijke klachten Naast deze onderzoeken is het aantal personen dat aangeeft gezondheidsklachten te krijgen van draadloze apparatuur ook sterk stijgende. Klachten die worden ervaren ...
28 december 2015
De American Academy of Pediatrics heeft eerder al in 2013 een dringende aanbeveling gedaan om het gebruik van mobiele apparaten (zoals smartphones) drastisch te beperken. Dit geldt met name voor kinderen ...
07 november 2015
... de kankerverwekkende radiogolven, geeft de FOD Volksgezondheid hen ook tips mee. De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en Joepie hebben in augustus een enquête uitgevoerd ...
12 oktober 2015
... negatief kunnen beinvloeden en deze barriere meer doorlaatbaar maakt. Dit kan grote gevolgen hebben voor de werking en gezondheid van onze hersenen.   Bron: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/leven/161349-wifi-geeft-een-lekkende-bloed-hersenbarriere.html ...
20 augustus 2015
... gegeven presentaties is die van Erica Mallery-Blythe welke een goed basisoverzicht geeft van de problematiek rondom Radiofrequente (communicatie) velden. Erica Mallery-Blythe, MD is Founder of Physicians' ...
20 juli 2015
... van Dect-babyfoons in de nabijheid van kleine kinderen / babies. ......   Dr. Mary Redmayne geeft in haar onderzoek aan dat blootstelling aan Elektromagnetische Velden van smartphones, tablets, ...
09 juli 2015
... van draadloze zendtechnieken te inventariseren. Leszyncynski geeft zijn kritische mening over de rol van , de hier eerder besproken Eric van Rongen en Emilie van Deventer.     https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2014/12/22/challenge-for-dr-van-deventer-of-the-who-emf-project/ ...
29 december 2014
... kwalificatie geldt voor bijna alle soorten draadloze stralingsbronnen.   Het in 2011 uitgekomen persbericht van het IARC geeft aan dat: "radiofrequente velden die voorkomen bij draadloze communcatie" ...
11 december 2014

Wireless Info bestaat uit een groep ouders, grootouders, leraren, wetenschappers en zakelijke professionals uit verschillende branches en met verschillende achtergronden. We geven informatie over de relatie tussen gezondheidsklachten en elektromagnetische straling. Daarbij proberen we op transparante, onderbouwde en kritische wijze bedrijven, overheden en instellingen te wijzen op het feit dat men de gevaren van draadloze technologie bijzonder onderschat.

Ga naar boven